Mijn favorieten

Bedrijfsverzekeringen

Uw bedrijf centraal

Elke onderneming heeft zijn unieke kenmerken. Daarom biedt Van Vliet Makelaardij OG geen standaard verzekeringsaanpak maar kunt u uw verzekeringen volledig afstemmen op uw eigen situatie. In overleg met onze verzekeringsadviseur bepaalt u welke risico's u zelf wilt dragen en welke risico's u wilt verzekeren. Zodat u niet het gevoel heeft met onnodige verzekeringen te zitten maar met een gerust hart uw bedrijf kunt runnen.

Het scala aan schadeverzekeringen is groot. Of het nu gaat om een gebouwen-, rechtsbijstand- of autoverzekering gaat; uw bedrijfsverzekeringen kunt u uitstekend bij Van Vliet makelaardij OG onderbrengen. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan waardoor geen lacunes of doublures optreden.  Daarbij zijn de verzekeringen volledig afgestemd op diverse bedrijfstakken waarmee  precies kan worden ingespeeld op uw onderneming.

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in ons Dienstverleningsdocument

 


Welke verzekeringen

 

Voor uw bedrijf

Gebouwen- en glasverzekering

Het gebouw of het kantoor dat u gebruikt voor de uitoefening van uw bedrijf of beroep kunt u verzekeren tegen o.a. brand, stormschade en inbraak. Ook glas - veel gebruikt in de moderne kantoorbouw - kunt u verzekeren.

 

Inventaris/goederenverzekering

De (kantoor)inventaris van uw bedrijf alsmede de producten die u op voorraad heeft, kunnen tegen scherpe tarieven verzekerd worden.

 

Huurdersbelang

Ondanks dat u een huurpand heeft betrokken, heeft u toch het pand aangepast aan uw eisen en mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan een aangepaste receptie of de plaatsing van een pantry voor uw personeel. De eigenaar van uw bedrijfspand zal aangeven dat dit niet onder zijn gebouwenverzekering valt. U kunt dit zelf regelen middels een zogenaamde huurdersbelangverzekering.

 

Machines

De machines welke u gebruikt voor het productieproces kunnen verzekerd worden tegen brand en diefstal.

 

Computers

De computerverzekering dekt het risico van brand en diefstal van de in uw bedrijf aanwezige hard- en software en randapparatuur. Maar ook voor uw laptop thuis en onderweg.

 

 

Bedrijfsstagnatie

Wanneer uw bedrijf schade oploopt door bij voorbeeld brand of stroomuitval en u tijdelijk daardoor minder omzet heeft, voelt u dat direct in uw portemonnee. De vaste lasten lopen immers door. Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u zich tegen financiële gevolgen van een calamiteit indekken.

 

Machinebreukbedrijsschade

Wanner het productieproces stagneert door een defecte machine kan dat grote gevolgen hebben. Ook andere machines kunnen hierdoor stil komen te liggen. De schade die ontstaat door een defecte machine is gelukkig af te dekken.

 

Reconstructie

Wanneer door brand of diefstal uw computernetwerk uitvalt is dat heel lastig. Snelle vervanging levert soms geen probleem op maar u bent wel al uw bestanden kwijt. Het kost veel tijd en energie om deze te achterhalen. Sluit u een reconstructieverzekering dan zijn de financiële gevolgen verzekerd.


 

Eigen vermogen

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u veroorzaakt bij een opdrachtgever of leverancier tijdens de uitoefening van uw beroep of uitvoering van uw bedrijf.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Hiermee verzekert u de gevolgschade bij de klant die ontstaat wanneer u bij de uitoefening van uw beroep of uitvoering van uw bedrijf fouten maakt.

 

Productaansprakelijkheid

Levert u onverhoopt een product dat niet overeen komt met de verwachting van uw klant dan heeft dat vervelende gevolgen zowel voor uw goede naam maar zeker ook financieel.
Mogelijke kosten van herstel of gevolgschade is te verzekeren.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Neemt u zitting in een bestuur dan kunt u aangesproken worden op de genomen beslissingen en het gevoerde beleid. Het risico van mogelijke aansprakelijkheidsinstellingen is af te dekken.

 

Rechtsbijstand

Het is een oud gezegde: "recht hebben is één, recht krijgen is twee ". Als ondernemer komt u niet alleen dagelijks in aanraking met ingewikkelde regels en wetten maar ook met leveranciers of afnemers die hun afspraken niet nakomen. Een rechtsbijstandverzekering is daarom aan te bevelen.

 

Milieuschade

In deze tijd van strenge milieuwetten loopt men in bepaalde branches niet te onderschatten risico's. U heeft als ondernemer vele verplichtingen waarbij het wel eens mis kan gaan. De financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling kunt u verzekeren.


 

Vervoer

Motorrijtuigen

Voor de meeste ondernemers is mobiliteit voorwaarde om hun bedrijf of beroep te kunnen uitoefenen. De verplichte WA-verzekering van uw auto, bestelbus of vrachtwagen vormt de basis. Daarop kunt u uitgebreid voort borduren met aanvullende verzekeringen zoals een cascoverzekering (all risk) en een ongevalleninzittenden- en schadeverzekering.

 

Transport

Goederentransport.
Tijdens het vervoeren van uw goederen kan veel gebeuren. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Sluit u een transportverzekering dan kan u veel financiële ellende bespaart blijven.

 

Gezondheid

Collectieve ziektekostenverzekeringen

U koestert uw gezondheid. En daarbij past een goede verzekering. U wilt immers verzekerd zijn van de beste zorg. Om gezond te blijven en om beter te worden als u onverhoopt ziek wordt. De enige goede verzekering is een passende verzekering.

Van Vliet Makelaardij OG biedt u een verzekering aan met scherpe premies en afgestemd op uw persoonlijke situatie. U heeft naast de keuze van een basisdekking de mogelijkheid tot een zeer uitgebreide dekking middels aanvullende verzekeringen, elk met een eigen prijskaartje. Precies passend zodat u nooit te veel betaalt.

Voor uw medewerkers biedt Van Vliet Makelaardij OG interessante kortingen !

 

 

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring