Mijn favorieten

Taxatie

Uw huis taxeren                 

 
Uw huis of bedrijspand moet om allerlei reden getaxeerd worden voor:

  • een waarde-inzicht
  • de financiering
  • de inkomstenbelasting
  • de successierechten

Kortom allemaal zaken waarbij ervaring en vakkennis van groot belang voor u zijn. Om die reden schakelt u ook een NWWI  en NVM Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur O.G. in.
De taxerende makelaars van VAN VLIET MAKELAARDIJ O.G. bieden u:

  
 • scherpe en heldere tarieven;
 • een door alle partijen, belastingdienst en banken etc. erkend taxatierapport;
 • uitgevoerd door een erkende gecertificeerde Woning of BV/MKB. taxateur o.g.;
 • NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) erkend taxateur;
 • standaard een extra kopie;
 • een eigen professioneel bewaardossier;
 • een snelle en klantgerichte service;
 • het gemak van een goede en snelle afhandeling via internet.

Waardebegrippen


De waardebegrippen welke vrijwel altijd in een taxatie vermeld worden zijn de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik en de executiewaarde vrij van huur en gebruik. Deze waarden worden als volgt gedefinieerd:

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Zoals u ziet is het belangrijkste verschil tussen deze waarden dat het in het eerste geval gaat om een vrije verkoop, waar het tweede geval een gedwongen verkoop betreft.

Hebt u de taxatie nodig om een verbouwing te financieren? In dat geval zullen wij voor u de hierboven genoemde waarden zowel voor als na de verbouwing in het rapport vermelden.

Herbouwwaarde
Het bedrag benodigd voor de herbouw van het verzekerde gebouw direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming.H

Het betreft hier derhalve de waarde benodigd om de aanwezige opstallen opnieuw op te bouwen, zonder de waarde van de grond. De herbouwwaarde wordt gehanteerd als basis voor de opstalverzekering.

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
De die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Executiewaarde bij eigen gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.

Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming) door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Economische huurwaarde
De prijs, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Waarde in verpachte staat
De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.